ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

29 Μαΐου 2012

Patricia Holland

Οι χρήστες των προσωπικών εικόνων έχουν πρόσβαση στον κόσμο όπου αυτές έχουν νόημα.Οι αναγνώστες-θεατές πρέπει να μεταφράσουν αυτά τα ιδιωτικά νοήματα σε μιά πιο δημόσια σφαίρα. Μπορεί κάποιος να γίνει αναγνώστης και των δικών του εικόνων, ανακαλύπτοντας νοήματα που υπερβαίνουν τα ζητήματα της πραγματικής μνήμης και της συναισθηματικής αντίδρασης, δείχνοντας ένα διαφορετικό είδος κατανόησης στην ιστορία που αναπαριστούν.Οι προσωπικές εικόνες μπορούν να λειτουργήσουν ως συναισθηματικό κέντρο για την ατομική αυτοεξερεύνηση.
Οι εικόνες που ικανοποιούν τις προσδοκίες δίνουν τεράστια ευχαρίστηση, ακριβώς επειδή η οικεία δομή τους είναι σε θέση να περιέχει την ένταση μεταξύ μιάς ιδανικής εικόνας και της αμφισημίας της βιωματικής εμπειρίας.Οι κώδικες της προσωπικής φωτογραφίας είναι τόσο ισχυροί, ώστε μας αναγκάζουν να αναδημιουργούμε την ίδια εικόνα ξανά και ξανά, κρύβοντας όσο και αποκαλύπτοντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου