ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κάθε φωτογραφία μπορεί:
-να αντιμετωπιστεί ως στοιχείο κοινωνικής ή ιστορικής μαρτυρίας και να ερευνηθεί με βάση τις προθέσεις του φωτογράφου και το πλαίσιο παραγωγής της
-να συσχετιστεί με την πολιτική και την ιδεολογία
-να αξιολογηθεί μέσω αναφορών στη διαδικασία και την τεχνική
-να εξεταστεί από την άποψη της αισθητικής και των παραδόσεων της αναπαράστασης στην τέχνη
-να συζητηθεί σε σχέση με την τάξη, τη φυλή και το κοινωνικό φύλο
-να αναλυθεί μέσω αναφορών στη ψυχανάλυση
-να αποκωδικοποιηθεί ως σημειολογικό κείμενο
[ από το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, επιμέλεια Liz Wells]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου